CÔNG TY TNHH KITA VIỆT NAM

Địa chỉ           : Số 92 , Ngõ Đìa 5, Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại      : 0386 599 877