1.CN Q.3

Địa chỉ: Số 28 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3

Điện thoại: 093 822 61 66

2. CN Q.Tân Bình

Địa chỉ: Số 52B Nguyễn Thái Bình, P.4, Q. Tân Bình

Điện thoại: 0966 60 60 26

3. CN Q.10

Địa chỉ: Số 05 Thành Thái, P.14, Q.10

Điện thoại: 0901 60 60 26

4. CN Q.2

Địa chỉ: Số 164 Trần Não, P. Bình An, Q.2

Điện thoại: 0978 60 60 26