Địa chỉ: Ngõ 78 phố Duy Tân – Cầu Giấy

Điện thoại: 0964730071

https://www.facebook.com/B-Tek-Car-Service-Duy-T%C3%A2n-128484754425115/