Địa chỉ: Bãi Dài, huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Website:https://www.vinpearl.com/