Địa chỉ: 62 Tân Thành, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/xekhachkiengiangsaigon/