1.Công ty CP Đông Đô Quảng Ninh

Địa chỉ: 291A Trần Nhân Tông, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh

2. Công ty TNHH Đông Đô 

Địa chỉ: Số 446, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương