1. Nissan Thăng Long

Địa chỉ: Km 12, Đường 32, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://nissan-thanglong.com

       2. Nisan Thanh Hóa

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Quảng Hồng, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá