Địa chỉ: Số 85 đường Hùng Vương, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

FB: https://www.facebook.com/CAR-CARE-PHU-QUOC